พบช่องโหว่ขั้นร้ายแรง Zerologon บน Windows รุนแรงระดับ 10/10

พบช่องโหว่ขั้นร้ายแรง Zerologon บน Windows รุนแรงระดับ 10/10

พบช่องโหว่ Zerologon ร้ายแรงระดับ 10/10 บน Windows เสี่ยงถูกแฮกเกอร์ควบคุมระบบ Windows ได้ปล่อยแพทซ์แต่ยังไม่สมบูรณ์ รออัปเดตอีกครั้งช่วงกุมภาพันธ์ปี 2021