หากองค์กรต้องการจัดตั้งศูนย์ฯ SOC จะเริ่มต้นอย่างไร

หากองค์กรต้องการจัดตั้งศูนย์ฯ SOC จะเริ่มต้นอย่างไร

การตั้งศูนย์ SOC เพื่อเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์เป็นเรื่องยาก มีค่าใช้จ่ายสูง แต่หากองค์กรต้องการจัดตั้งศูนย์ SOC ด้วยทรัพยากรจำกัด จะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร