นักวิจัย Google พบรูปแบบโจมตีใหม่ของ Rowhammer

นักวิจัย Google พบรูปแบบโจมตีใหม่ของ Rowhammer

พบช่องโหว่ Rowhammer รูปแบบใหม่ที่ค้นพบด้วยนักวิจัยจาก Google ที่แฮกเกอร์ใช้เพื่อเข้าควบคุมเครื่อง หวั่นกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด