เจาะลึกช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับ Kerberos Authentication

เจาะลึกช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับ Kerberos Authentication

Kerberos เป็นมาตรฐานสำหรับการยืนยันตัวตนผ่านระบบเครือข่าย (Network Authentication Protocol) ตัวหนึ่ง ที่ระบุว่าถ้าผู้ใช้งานบนคอมฯ ใด ๆ เวลาจะทำการยืนยันตัวตน (ล็อกอิน) ไปใช้งานระบบใด ๆ ในระบบเครือข่าย จะต้องทำยังไง