23 Android แอปฯ ในสโตร์เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้กว่า 100 ล้านบัญชี

23 Android แอปฯ ในสโตร์เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้กว่า 100 ล้านบัญชี

พบ 23 แอปพลิเคชัน Android ที่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้กว่า 100,000,000 บัญชี สาเหตุหลักเกิดจากการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องจนทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้ามาขโมยข้อมูลผู้ใช้งานได้