ช่องโหว่ FragAttacks อาจกระทบอุปกรณ์ Wi-Fi จำนวนมาก

ช่องโหว่ FragAttacks อาจกระทบอุปกรณ์ Wi-Fi จำนวนมาก

พบชุดช่องโหว่ FragAttacks ที่กระทบต่ออุปกรณ์ Wifi ทั้งหมด อาจทำให้แฮกเกอร์ใช้ข้อบกพร่องนี้เพื่อขโมยข้อมูลผู้ใช้และเรียกใช้โค้ดที่เป็นอันตราย