ยกระดับศักยภาพของทีม IT Security องค์กรด้วยการเล่น CTF

ยกระดับศักยภาพของทีม IT Security องค์กรด้วยการเล่น CTF

นอกจากวงการเกมจะมีการแข่งขัน e-sport แล้วใน ในวงการ Security ก็มีการแข่งขัน CTF เรียกว่าเป็นการแข่งกัน แฮก เพื่อเก็บคะแนน และเรียนรู้เทคนิค
ด้าน IT Security แล้วยังสามารถนำมาเพิ่มศักยภาพของทีม IT Security ในองค์กรได้ด้วย