ตัวตนบนโลกออนไลน์ ทำไมบางคนเลือกปกปิด

ตัวตนบนโลกออนไลน์ ทำไมบางคนเลือกปกปิด

Online Anonimity การปกปิดตัวตนบนโลกออนไลน์ ในยุคนี้การเลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน หรือเปิดเผยข้อมูลแบบจำกัด อาจเป็นทางเลือกบนโลกออนไลน์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว