พบช่องโหว่ BootHole อาจกระทบต่อ Windows macOs และ Linux

พบช่องโหว่ BootHole อาจกระทบต่อ Windows macOs และ Linux

ช่องโหว่ BootHole ทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับองค์ประกอบของ GRUB2 และรันโค้ดที่เป็นอันตรายในระหว่างกระบวนการบูตได้