บริการประเมินความเสี่ยงของระบบ

IT Risk Assessment บริการประเมินความเสี่ยงของระบบ สามารถช่วยป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทำการวิเคราะห์ช่องโหว่ ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของระบบ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าขโมย แก้ไขหรือทำลายข้อมูลอันมีค่าขององค์กร และลดโอกาสการเกิดความเสียหายแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ซึ่งแบ่งเป็น

Vulnerability Assessment (บริการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ)

เป็นบริการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ เช่น ช่องโหว่ในกระบวนการทำงานระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งหากเป็นช่องโหว่ที่ไม่ได้รับการดูแลอาจทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกบุกรุกจนถึงขึ้นวิกฤตได้

Penetration Test (บริการทดสอบการบุกรุกระบบ)

ทดสอบระดับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจำลองเหตุการณ์การบุกรุก เพื่อทดสอบการเข้าสู่ระบบในลักษณะเดียวกับที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ในสถานการณ์จริง

ดาวน์โหลด โบชัวร์ IT Risk Assessment Service