บริการรักษาความปลอดภัยระบบอีเมล

อีเมลเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร แต่ก็เป็นช่องทางที่อาจนำมาซึ่งภัยคุกคามต่างๆ ที่สามารถสร้างปัญหาให้แก่องค์กรได้ บริการ Email Security เป็นบริการรักษาความปลอดภัยให้กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการคัดกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ทำให้อีเมลที่องค์กรรับเข้ามาปลอดจากอันตรายที่อาจแฝงตัวอยู่ เช่น ไวรัส สแปม หรือฟิชชิ่งเมล์ อีกทั้งยังช่วยป้องกันอีเมลเซิร์ฟเวอร์จากการถูกโจมตีอีกด้วย

บริการ Email Security เป็นบริการประเภท Hostingมีลักษณะการให้บริการแบบรายเดือน โดยคิดค่าบริการตามจำนวน Mailbox ที่ลูกค้าต้องการใช้ เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีการใช้งานอีเมลจำนวนไม่มาก และไม่ต้องการจัดซื้ออุปกรณ์เป็นของตนเอง โดยที่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบอีเมลจะถูกติดตั้งอยู่ที่ CAT cyfence และมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง

ลักษณะบริการของ บริการ Email Security

  • ป้องกันภัยคุกคามจากการใช้งานแบบ Inbound
  • มีระบบ Zero-hour Antivirus สามารถตรวจจับและสกัดไวรัสชนิดใหม่ซึ่งอาจยังไม่เป็นที่รู้จัก
  • ไม่ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ถูกติดตั้งที่ CAT cyfence
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์รายปี
  • มีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรเพื่อดูแลระบบ
  • มีรายงานถึงภัยคุกคามต่างๆ ให้เป็นประจำทุกเดือน

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ Email Security

  • Email Firewall ช่วยป้องกัน Denial of Service (DoS) Attack และ Directory Harvest Attack
  • Spam Detection ช่วยป้องกัน Spam และ Phishing attack
  • Virus Protection ช่วยป้องกันไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm) และโทรจัน (Trojan) ที่อาจติดมากับอีเมล
  • Zero-Hour Anti-Virus ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสในระยะแรกสุด ก่อนที่จะมีการอัพเดทของ Antivirus Signature