บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

CCTV Solution เป็นบริการที่ได้พัฒนาและออกแบบให้ระบบมีการเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด Closed-Circuit Television (CCTV) โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการการเฝ้าระวังภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สังเกตการณ์และเตรียมรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ในทุกพื้นที่ โดยระบบจะรองรับให้สามารถส่งสัญญาณภาพผ่านโครงข่ายสื่อสารแบบดิจิตอล TCP/IP เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์ควบคุม ซึ่งผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบภาพได้ทั้งในระยะไกลและใกล้ จากพื้นที่ภายในและภายนอกศูนย์ควบคุมได้อย่างไม่จำกัด

สำหรับระบบการควบคุมกล้องในแต่ละจุดที่ติดตั้งนั้นจะดำเนินการผ่านศูนย์ควบคุมในแต่ละพื้นที่ที่ได้ติดตั้ง ซึ่งการทำงานจะแยกอิสระจากกัน แต่ทั้งนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลภาพเหตุการณ์ย้อนหลังเพื่อใช้เป็นหลักฐาน พร้อมกับทำการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ตลอดเวลา ในด้านสัญญาณภาพ CAT ได้นำเทคโนโลยีที่สามรถรองรับ Bandwidth ได้สูงถึง 100 Mbps มาใช้ ซึ่งจะให้สัญญาณภาพที่มีความคมชัดสูง พร้อมทั้งนำระบบสามารถป้องกันการถูกโจมตีเครือข่ายของ CAT cyfence ที่มีระดับการล็อกการเข้าถึงข้อมูลได้สูงถึง 3 ระดับมาใช้

ในส่วนของตัวกล้อง CAT ได้นำกล้องที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสามารถควบคุมทิศทางการหมุนเพื่อจับภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนและตรงจุดได้ถึง 360 องศา และสามารถปรับขึ้นลงได้ 180 องศา ทำให้ผู้ควบคุมกล้องสามารถควบคุมทิศทางกล้องได้ตามต้องการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะใกล้และไกล นอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษของตัวกล้องที่นำมาใช้คือ มีระบบป้องกันความชื้น ความเค็ม และฝุ่นละออง ซึ่งจะช่วยให้กล้องสามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่นานขึ้น

ปัจจุบัน CAT ได้นำเทคโนโลยีมัลติมีเดียสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ภายใต้ระบบ my by CAT ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานในลักษณะ Output ได้ทุกรูปแบบ เช่น PDA, Notebook และ Wireless Terminal เพื่อให้กระบวนการสั่งการมีความรวดเร็วขึ้นแม้ต้องดำเนินการบนรถปฏิบัติการ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะช่วยรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการวางโครงข่ายแบบ Fixed-line

นอกเหนือจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้ว CAT cyfence ยังสามารถจัดหา ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพอื่นๆ มาให้บริการ อาทิ ระบบตรวจจับหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ระบบตรวจจับใบหน้าบุคคล ระบบสแกนลายนิ้วมือ และระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Access Control) ต่างๆ เพื่อความสมบรูณ์แบบในการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง

ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชั้นนำจากทั่วโลก ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการ (Control Room) แบบครบวงจรพร้อมบริการหลังการขายและการบำรุงรักษาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การเฝ้าระวังเหตุการณ์เป็นไปอย่างสมบรูณ์แบบ

การฝึกอบรม

ฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 

ในกรณีที่ต้องการความปลอดภัยในการใช้กล้อง CCTV มากขึ้น สามารถใช้งานรวมกับ บริการ All@Secure ได้

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ CCTV Solution เพิ่มเติม