Video แนะนำภาพรวมบริการของ CAT cyfence

บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (IT Security) จาก CAT cyfence

เราอยู่ในยุคที่มีการเชื่อมโยงสื่อสารสู่โลก ผ่านสังคมออนไลน์ เราทุกคนก้าวสู่มิติของการใช้ระบบ IT อย่างสมบูรณ์แบบไม่เว้นแม้แต่องค์กรของคุณ ถ้าองค์กรของคุณคือบ้าน ระบบ IT ก็คงเป็นเหมือนหน้าต่าง ที่พาให้คุณมองเห็นและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้ในเสี้ยววินาที ขณะเดียวกันมันก็นำพาเอาภัยคุกคามเข้ามายังบ้านของคุณได้ภายในเสี้ยววินาทีเช่นกัน ความปลอดภัยของระบบ IT จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ขององค์กรของคุณ

CAT cyfence คือผู้ให้บริการที่พร้อมจะปกป้องและดูแลระบบ IT ขององค์กรของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เรามีเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพที่จะช่วยดูแลและเฝ้าระวังภัยคุกคาม รวมถึงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT แบบครบวงจร

CAT cyfence ให้บริการดูแลระบบ IT Security โดยมีบริการดังต่อไปนี้

Cyber Drill

Cyber Drill

บริการจำลองสถานการณ์การโจมตีภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยว ข้องในการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์เกิดความคุ้นเคย และสามารถซักซ้อมกระบวนการตอบสนองภัยคุกคามฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
IT Professional Training

IT Professional Training

ส่งไม้ต่อ บุคลากรศักยภาพให้คุณ ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (ISMS) และการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจในสถานการณ์วิกฤต (BCMS) หลักสูตรที่เปลี่ยนบุคลากรของคุณให้เป็นมืออาชีพในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT
Threat Hunting

Threat Hunting

เสริมการปกป้องด้วยการตรวจจับภัยเชิงรุก Threat Hunting ตามหาภัยคุกคามในองค์กร ก่อนส่งผลร้ายจนคาดไม่ถึง
Web Application Firewall (WAF)

Web Application Firewall (WAF)

Web Application Firewall บริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ที่ให้บริการในรูปแบบ Security Cloud Service เพื่อให้ลูกค้าลดภาระด้านการลงทุนอุปกรณ์ แต่พร้อมด้วยประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ที่ผิดปกติ
Security System Integration

Security System Integration

บริการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของทุกธุรกิจ ด้วยโซลูชั่นที่ครบครัน ทั้งด้านการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับองค์กรทุกระดับ
Security Standard Consulting

Security Standard Consulting

การรักษาความปลอดภัยด้าน IT ให้ได้มาตรฐาน ด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการความความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) เพื่อยกระดับองค์กรคุณให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับโลก
All@Secure

All@Secure

เป็นอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT แบบครบวงจร โดยเป็นการนำอุปกรณ์ UTM (Unified Threat Management) มาติดตั้งไว้ที่องค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้งาน Internet มีความปลอดภัยมากขึ้น
BCM Consulting

BCM Consulting

Business Continuity Management Consulting เป็นบริการเพื่อช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ( Business Continuity Management) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ
DDoS Protection

DDoS Protection

CAT cyfence เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ DDoS Protection โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ เพียงแค่ใช้เทคนิคของ DNS Record เพื่อส่ง Traffic จาก Web Server ของลูกค้า มายังระบบ DDoS Protection ของ CAT cyfence เพื่อให้ Web Server ของลูกค้าปลอดภัยจากการโจมตี สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถทำให้เครื่องแม่ข่ายสามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
Web Monitoring

Web Monitoring

Web Monitoring คือ การตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์มีการทำงานอยู่ หรือหยุดทำงานไป (up/down time) การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ (Defacement) และตรวจสอบสิ่งผิดปกติบนเว็บไซต์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center(SOC) ตลอด 24 ชั่วโมง

Anti-virus on Cloud

บริการ Anti-virus on Cloud คือ Software ที่ช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับ Server ทั้งแบบ Virtualized และแบบ Physical ช่วยป้องกัน Server จาก Malware และ สกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม
IT Risk Assessment

IT Risk Assessment

บริการประเมินความเสี่ยงของระบบ IT Risk Assessment บริการประเมินความเสี่ยงของระบบ สามารถช่วยป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทำการวิเคราะห์ช่องโหว่ ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของระบบ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าขโมย แก้ไขหรือทำลายข้อมูลอันมีค่าขององค์กร
Managed Security Service

Managed Security Service

Managed Security Service (MSS) เป็นบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ในลักษณะดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Secure Log Management

Secure Log Management

บริการบริหารจัดการ ล็อกไฟล์ รองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยบริการบริหารจัดการล็อกไฟล์ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบเครือข่าย อาทิ Web Server, Database Server, Application Server, Mail Server, Authentication Server, Firewall, IDS/IPS ฯลฯ โดยไม่ต้องลงทุนจัดซื้อระบบเพื่อจัดเก็บล็อกไฟล์
CCTV Solution

CCTV Solution

บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV CCTV Solution เป็นบริการที่ได้พัฒนาและออกแบบให้ระบบมีการเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด Closed-Circuit Television (CCTV) โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการการเฝ้าระวังภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สังเกตการณ์และเตรียมรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ...