บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

ในวันพุธที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สนใจจากกรมการข้าวทั่วประเทศ เพื่อสร้างตระหนัก เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดการส่วนมาตรฐานบริการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณชัชวาล บุญแต่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ จาก CAT cyfence เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารที่ทำการ กรมการข้าว อยู่ในบริเวณภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร  โดยระบบ CAT conference ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 

 

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

2. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

3. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

4. สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All

5. คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2019