บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

ในวันพุธที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สนใจจากกรมการข้าวทั่วประเทศ เพื่อสร้างตระหนัก เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดการส่วนมาตรฐานบริการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณชัชวาล บุญแต่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ จาก CAT cyfence เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารที่ทำการ กรมการข้าว อยู่ในบริเวณภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร  โดยระบบ CAT conference ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 

 

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance

2. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

5. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019