บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการบรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ภายใต้มาตรฐาน ISO 22301 นำโดยคุณก้องภพ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา คุณเกียรติกร สุภากรณ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ และคุณจิตติภูมิ ศิริอินทร์ หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบุคคลกรของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมรับฟังบรรยายและทำ Workshop ร่วมกันเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

โดยการฬาแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการวางแผนเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อวางมาตรการรับมือ และลดโอกาสความเสียหาย อันอาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ให้ความสำคัญในการวางแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสร้างความตระหนักให้ทุกหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance