CAT cyfence ร่วมการบรรยาย ในหัวข้อ IT BCP Awareness & Follow up BCP

CAT cyfence ร่วมการบรรยายแก่ ลูกค้าบริษัทในเครือโตโยต้ากว่า 30 บริษัท  ในหัวข้อ IT BCP Awareness & Follow up BCP เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ BCP ขององค์กร ณ บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance