CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้งาน Social Network อย่างปลอดภัยและไม่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ให้กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดการส่วนมาตรฐานบริการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก CAT cyfence เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สนใจ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Social network ให้ปลอดภัย ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชศรีมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance