สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย ต่อสัญญาจัดทำระบบสำรองข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความต่อเนื่องฯ

CAT ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้วยการได้รับความไว้วางใจจาก สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย ต่อสัญญาจัดทำระบบสำรองข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความต่อเนื่องสารสนเทศที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการเช่าใช้บริการศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและระบบสำรองคอมพิวเตอร์ (Disaster and Recovery Center : DRC) โดยนายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย และนายพายัพ ไตรยวงค์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด  พร้อมทีมผู้บริหารทั้งสององค์กรได้ร่วมลงนามในสัญญา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ

โดย CAT cyfence ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยไอทีอย่างครบวงจร ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ด้วยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ ในการให้บริการศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและระบบสำรองคอมพิวเตอร์ (Disaster and Recovery Center : DRC) ที่มีมาตรฐานสากลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001) รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ( Business Continuity Management) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์ภัยพิบัติ ที่อาจมีผลกระทบต่อการให้บริการขององค์กร พร้อมด้วยการดูแลอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ธุรกิจของ สอ.กสท. สามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การให้บริการศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและระบบสำรองคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM)  นั้น เป็นหนึ่งในกลุ่มบริการของ CAT cyfence ที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบไอทีสำหรับลูกค้าองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ติดต่อโทร. 1322เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

2. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

5. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019