สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ร่วมออกบูธในงาน “สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All” จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นงานที่เน้น “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าทัน” ทั้งนี้ CAT ได้เข้าร่วมออกบูธในนามของ CAT cyfence , my by CAT และ CAT datacom เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ฯลฯ ให้เข้าใจถึงกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ณ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance