ขอเชิญร่วมงาน Chill out with cyfence experts อัปเดตสถานการณ์ไซเบอร์ล่าสุดกับ CAT cyfence

ขอเชิญร่วมงาน Chill out with cyfence experts อัปเดตสถานการณ์ไซเบอร์ล่าสุดกับ CAT cyfence

CAT cyfence จัดงาน Chill out with cyfence experts เพื่อแชร์สถานการณ์ภัยคุกคามและความปลอดภัยล่าสุด พร้อมอัปเดต OWASP Top 10 ฉบับใหม่ปี 2017 รวมไปถึงแนวโน้มทางด้าน Ransomware และ Cryptojacking พร้อมวิธีรับมือ

ศทส.ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 270001:2013 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศทส.ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 270001:2013 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

CAT cyfence นำโดยคุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการตรวจประเมินภายนอกจนได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

CAT cyfence นำเสนอสุดยอดบริการ IT Security ในงาน CAT Network Showcase 2017

CAT cyfence นำเสนอสุดยอดบริการ IT Security ในงาน CAT Network Showcase 2017

CAT cyfence ผู้ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ร่วมนำเสนอโซลูชั่นรักษาความปลอดภัย IT ในงาน CAT Network showcase 2017 ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 Let’s Rock ที่รวบรวมนวัตกรรมแห่งปีในยุคธุรกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

CAT cyfence จัด Free Training ให้กับบุคคลทั่วไป

CAT cyfence จัด Free Training ให้กับบุคคลทั่วไป

CAT cyfence จัดอบรมในหัวข้อ “Threats & Trends Technology 2017-2018 A Guide to Defence Attacks” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับเข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

อบรมฟรี!! Threats & Trends Technology 2017-2018

อบรมฟรี!! Threats & Trends Technology 2017-2018

CAT cyfence เปิดอบรมฟรี เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในระบบไอทีในองค์กร พร้อมรู้เท่าทันภัยและเทรนด์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบัน

CAT cyfence แชร์ประสบการณ์เรื่องการจัดตั้งศูนย์ SOC ในงาน Cybersecurity Event 2017

CAT cyfence แชร์ประสบการณ์เรื่องการจัดตั้งศูนย์ SOC ในงาน Cybersecurity Event 2017

CAT cyfence ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง How to Build Security Operation Center (SOC) and be Success in Manage Security Service Provider (MSSP) ใน
งานสัมมนา Cybersecurity Event 2017

ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ SOC

ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ SOC

CAT cyfence ได้รับเกียรติจาก คุณบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ SOC

อบรมหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน

อบรมหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน

ทีมงาน CAT cyfence นำโดย นายชัชวาล บุญแต่ง ได้ให้การอบรมหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (BCM) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ CAT Tower (บางรัก) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟน. เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ SOC

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟน. เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ SOC

คุณสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC)

สทป. นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงานที่ Security Operation Center (SOC)

สทป. นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงานที่ Security Operation Center (SOC)

คุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ( สทป.) และ คณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ SECURITY OPERATION CENTER (SOC)