ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ SOC

ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ SOC

CAT cyfence ได้รับเกียรติจาก คุณบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ SOC

อบรมหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน

อบรมหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน

ทีมงาน CAT cyfence นำโดย นายชัชวาล บุญแต่ง ได้ให้การอบรมหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (BCM) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ CAT Tower (บางรัก) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟน. เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ SOC

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟน. เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ SOC

คุณสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC)

สทป. นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงานที่ Security Operation Center (SOC)

สทป. นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงานที่ Security Operation Center (SOC)

คุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ( สทป.) และ คณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ SECURITY OPERATION CENTER (SOC)

CAT cyfence ร่วมการบรรยาย ในหัวข้อ IT BCP Awareness & Follow up BCP

CAT cyfence ร่วมการบรรยาย ในหัวข้อ IT BCP Awareness & Follow up BCP

CAT cyfence ร่วมการบรรยายแก่ ลูกค้าบริษัทในเครือโตโยต้ากว่า 30 บริษัท ในหัวข้อ IT BCP Awareness & Follow up BCP เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ BCP

CAT cyfence คว้ารางวัล “2017 Thailand Managed Security Service Provider of the Year”

CAT cyfence คว้ารางวัล “2017 Thailand Managed Security Service Provider of the Year”

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ารับมอบรางวัล “ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 Frost & Sullivan Managed Security Service Provider of the Year” เป็นปีที่สองติดต่อกัน

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing ให้กับคณะทำงานทีมบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

CAT cyfence จัดอบรมหลักสูตร Information Security Awareness Training ให้กับ คปภ.

CAT cyfence จัดอบรมหลักสูตร Information Security Awareness Training ให้กับ คปภ.

CAT cyfence ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT ด้วยการได้รับความไว้วางใจจัดอบรมหลักสูตร Information Security Awareness Training ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย ต่อสัญญาจัดทำระบบสำรองข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความต่อเนื่องฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย ต่อสัญญาจัดทำระบบสำรองข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความต่อเนื่องฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการเช่าใช้บริการศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและระบบสำรองคอมพิวเตอร์ (Disaster and Recovery Center : DRC)

สัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”

สัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”

งานสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” โดย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)