CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

CAT cyfence ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้งาน Social Network อย่างปลอดภัยและไม่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

CAT cyfence ร่วมงาน GEO Location Road Show 2019: Smart Business In Digital Era สำหรับกลุ่มลูกค้าจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All

สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All

CAT cyfence ร่วมออกบูธในงาน “สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All” จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2019

คุณกัณณิกา วรคามิน  ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2019

คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมในการบรรยายงาน CAT Network Showcase 2019 ครั้งที่ 10

คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

CAT cyfence ได้รับเกียรติจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย CII ด้วย พ.ร.บ ไซเบอร์

CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

CAT cyfence ได้รับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Siriraj BCM System

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

CAT cyfence ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Security Operation Center

CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการบรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ภายใต้มาตรฐาน ISO 22301 นำโดยคุณก้องภพ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา