พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 โดยมี นายแพทย์พูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) เป็นผู้ลงนามฝ่ายโรงพยาบาลฯ และ นายสัญญา นาคทอง (ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก) เป็นผู้ลงนามฝ่าย กสท

“CAT Cyfence จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

“CAT Cyfence จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร CAT Cyfence ได้ร่วมกับกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อ “The Changing Security Landscape 2009” โดย ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์

CAT cyfence จัดสัมมนา “Empowering GIN with e-Government Services”

CAT cyfence จัดสัมมนา “Empowering GIN with e-Government Services”

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นจะสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) โดยมุ่งผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งวงการอินเทอร์เน็ตในงาน Thailand Internet Expo 2009 ความหวังตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืน

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งวงการอินเทอร์เน็ตในงาน Thailand Internet Expo 2009 ความหวังตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืน

(30 มกราคม 2552, กรุงเทพมหานคร) นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า “ งาน ไทยแลนด์ อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์โป 2009 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชียครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญต่อการก้าวย่างต่อไปในอุตสาหกรรมสารสนเทศ และการสื่อสารของไทยในตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

CAT ผนึกกำลังตำรวจภูธร วางระบบตู้สายตรวจอัจฉริยะเปิดเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

CAT ผนึกกำลังตำรวจภูธร วางระบบตู้สายตรวจอัจฉริยะเปิดเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

CAT จับมือตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ ขอมีส่วนร่วมดูแลความมั่นคงของชาติ จัดเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ลงเต็มพื้นที่สำคัญๆ หวังผลความปลอดภัยคนเมืองตลอด 24 ชั่วโมง

รมว.ไอซีที เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

รมว.ไอซีที เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ Security Operations Center (SOC)และรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ