คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟน. เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ SOC

CAT cyfence ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยไอทีอย่างครบวงจร ได้รับเกียรติจาก คุณสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) โดยมีคุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ CAT และทีมงาน CAT cyfence ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ศูนย์ Security Operation Center ภายใต้การดำเนินงานของ CAT cyfence ดำเนินการเฝ้าระวังภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 แห่งแรกในประเทศไทย และยังได้รับรางวัล “ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 Frost & Sullivan Managed Security Service Provider of the Year” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และการเยี่ยมชมครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ SOC ร่วมบรรยายและจำลองสถานการณ์การบุกรุกระบบเครือข่ายให้กับคณะผู้เข้าชมด้วย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

2. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

5. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019