ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา CAT cyfence ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT อย่างครบวงจร ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ซึ่งเป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐาน ISO 27001 รวมไปถึงบริการด้าน IT Security อื่นๆ โดยมี ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ NGDC บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ นางสาวกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และให้การต้อนรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

2. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

3. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

4. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

5. สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All