คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้รับเกียรติจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นวิทยากรบรรยายด้าน Cyber Security การใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบ Smart Health ID โดยบรรยายหัวข้อเรื่อง การยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย CII ด้วย พ.ร.บ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในการรับมือ การจัดทำแผน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ นำโดย คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทั้งทีมงาน โดยมีกำหนดการบรรยายในวันที่ 20 , 23 และ 27 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 3วันเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance