คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้รับเกียรติจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นวิทยากรบรรยายด้าน Cyber Security การใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบ Smart Health ID โดยบรรยายหัวข้อเรื่อง การยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย CII ด้วย พ.ร.บ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในการรับมือ การจัดทำแผน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ นำโดย คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทั้งทีมงาน โดยมีกำหนดการบรรยายในวันที่ 20 , 23 และ 27 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 3วันเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

3. CAT cyfence ร่วมงาน GDCC Cloud Day by MDES

4. CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

5. บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย