คุณกัณณิกา วรคามิน  ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2019

ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมในการบรรยายงาน CAT Network Showcase 2019 ครั้งที่ 10 หัวข้อเรื่องแนวคิดกฎหมายด้านความปลอดภัยโลกไซเบอร์ และ การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ เพิ่อให้ผู้ที่เข้าร่วมภายในงานได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการรับมือภัยไซเบอร์เพื่อการเตรียมพร้อมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์ 2562 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึงข้อมูลโซลูชั่นอื่น ๆ ด้าน CyberSecurity ณ เวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance