กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC)

CAT cyfence ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบไอที ได้รับเกียรติจาก พันเอกชาญชัย รุจิณรงค์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) โดยมี คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ศูนย์ SOC มีการเฝ้าระวังภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 และการเยี่ยมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ SOC มาร่วมบรรยายและจำลองสถานการณ์การบุกรุกระบบเครือข่ายให้กับคณะผู้เข้าชมด้วย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

2. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

5. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019