สทป. นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงานที่ Security Operation Center (SOC)

CAT cyfence นำโดยคุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ( สทป.)  และ คณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ SECURITY OPERATION CENTER (SOC) และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคุณสมยศ ธนพิรุณธร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของ CAT cyfence ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

2. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

5. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019