สทป. นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงานที่ Security Operation Center (SOC)

CAT cyfence นำโดยคุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ( สทป.)  และ คณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ SECURITY OPERATION CENTER (SOC) และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคุณสมยศ ธนพิรุณธร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของ CAT cyfence ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance