สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

CAT cyfence นำโดยคุณอนุตรา นิราพาธ ผู้ช่วยผู้จัดฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดส่วนมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่ผ่านการตรวจประเมินภายนอกจนได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการจ้างทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จาก บริษัท British Standards Institution (BSI) ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก ณ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 270001 :2013 ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการจ้างทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนตเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

2. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

3. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

4. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

5. สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All