สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

CAT cyfence นำโดยคุณอนุตรา นิราพาธ ผู้ช่วยผู้จัดฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดส่วนมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่ผ่านการตรวจประเมินภายนอกจนได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการจ้างทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จาก บริษัท British Standards Institution (BSI) ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก ณ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 270001 :2013 ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการจ้างทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนตเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2. บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย

3. CAT cyfence จัดงานสัมมนา “การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์”

4. CAT cyfence ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2018

5. CAT cyfence จัดอบรม “Threats Insider 2018: Focusing from the inside out”