CAT cyfence ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อการเตรียมความพร้อมจัดทำมาตรฐาน ISO27001 สำหรับ Data Center

CAT cyfence ขอขอบพระคุณ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็น อย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเชิญ คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการเตรียมความพร้อมจัดทำมาตรฐาน ISO27001 สำหรับ Data Center ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถนน วิภาวดี-รังสิต เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance