CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการ “ประกันภัยความเสี่ยงภัยไซเบอร์” หรือ Cyber Insurance เป็นการจัดทำพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยทางไซเบอร์ โดยการร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากการเล็งเห็นแนวโน้มความเสี่ยงภัยไซเบอร์ในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น และต้องการคุ้มครองธุรกิจจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ โดยการรับโอนความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกคุกคามออนไลน์ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่วยเหลือตลอด 24 ชม. จาก CAT cyfence โดยงานจัดขึ้นวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้อง Auditorium อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. IBM cloud: Business Case Modernizing The Security Operations Center (SOC)

2. ร่วมบรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

3. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

4. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

5. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร