CAT cyfence ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2018

คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดการส่วนมาตรฐานบริการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก CAT cyfence ได้เข้าร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2018 ในหัวข้อเรื่อง CryptoSafe ซึ่งเป็นบริการใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถเปิดดำเนินการทำตามหลักเกณฑ์วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้คำปรึกษา และ จัดทำตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อผ่านให้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 ณ Convention Centre ชั้น 22 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ CryptoSafe เพิ่มเติมสามารถอ่านได้ต่อได้ที่นี่ครับ

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance