CAT cyfence จัดอบรม “Threats Insider 2018: Focusing from the inside out”

CAT cyfence จัดอบรมในหัวข้อ “Threats Insider 2018: Focusing from the inside out” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ CAT cyfence เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย CAT cyfence ในฐานะผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูล เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคาม และต้องการสร้างความตระหนักถึงภัยทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นได้กับทั้งองค์กรขนาดกลาง และขนาดย่อม จึงจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อย้อนดูภัยทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปีที่จะผ่านมา และเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป โดยวิทยากรเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน Security โดยตรงจาก CAT cyfence ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคม กสท นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance