CAT cyfence ร่วมงาน GDCC Cloud Day by MDES

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ สดช. และ CAT เปิดตัวโครงการ เปิดตัวโครงการ “GDCC Cloud Day by MDES” เพื่อบูรณาการการใช้ประโยชน์จาก Big Data, Data Center และ Cloud Computing  ณ ห้อง Grand Ball Room ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ CAT หลักสี่ โดย CAT cyfence ได้ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมด้วย นำโดย คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทั้งทีมงาน ได้นำเสนอบริการด้าน IT Security ที่พร้อมรองรับหน่วยงานภาครัฐให้สามารถปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ที่จะบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

2. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

3. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

4. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

5. สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All