“CAT Cyfence จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร CAT Cyfence ได้ร่วมกับกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อ “The Changing Security Landscape 2009” โดย ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์

ภายในงานมีการออกบูธร่วมกันระหว่างหน่วยงาน CAT และพันธมิตรประกอบด้วย Proof point ,บริษัท AT EmphasisGroup และ Symantec งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance