CAT cyfence คว้ารางวัล “2017 Thailand Managed Security Service Provider of the Year”

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ารับมอบรางวัล “ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 Frost & Sullivan Managed Security Service Provider of the Year” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จัดโดย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก พร้อมด้วยทีมงาน CAT cyfence ที่มาร่วมยินดีกับรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่การันตีการเป็นผู้ให้บริการ MSSP ในเวทีระดับโลก ณ โรงแรมเดอะเซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2. บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย

3. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

4. CAT cyfence จัดงานสัมมนา “การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์”

5. CAT cyfence ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2018