ลงนามข้อตกลง MOU เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบสารสนเทศ วิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นายสัญญา นาคทอง เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม กับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบสารสนเทศ เพื่อเพื่อศักยภาพในการให้บริการ ของ มหาวิทยาลัยฯ  โดยมี ชส.ขส.(ตต) นายชาตรี เชื้อสกุล ,ผสค.ราชบุรี นายหาญณรงค์ ไทยนุกูล ร่วมพิธี

 

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

2. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance

3. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

4. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

5. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ