รมว.ไอซีที เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ Security Operations Center (SOC)และรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ โดยมีพลเอก ทนงศักดิ์ ตุวินันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์

ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคาม วิเคราะห์และตรวจสอบเสถียรภาพและความถูกต้องของระบบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ Secure Log Management Service ที่สามารถช่วยจัดการและแบ่งเบาภาระให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการล็อกไฟล์ให้มีประสิทธิภาพด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2019

2. คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

3. CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

4. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

5. CAT cyfence ร่วมงาน GDCC Cloud Day by MDES