รมว.ไอซีที เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ Security Operations Center (SOC)และรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ โดยมีพลเอก ทนงศักดิ์ ตุวินันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์

ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคาม วิเคราะห์และตรวจสอบเสถียรภาพและความถูกต้องของระบบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ Secure Log Management Service ที่สามารถช่วยจัดการและแบ่งเบาภาระให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการล็อกไฟล์ให้มีประสิทธิภาพด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance