เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 ในรูปแบบ Virtual Event โดยนำเสนอทั้งเนื้อหาและสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ

CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance

CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance

CAT จับมือ MSIG ได้ลงนามความร่วมมือการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการ “ประกันภัยความเสี่ยงภัยไซเบอร์” หรือ Cyber Insurance

บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

CAT cyfence ได้ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” กับกรมการข้าว ผ่านทาง CAT conference

CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาบริษัท  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับ การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

CAT cyfence ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้งาน Social Network อย่างปลอดภัยและไม่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

CAT cyfence ร่วมงาน GEO Location Road Show 2019: Smart Business In Digital Era สำหรับกลุ่มลูกค้าจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All

สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All

CAT cyfence ร่วมออกบูธในงาน “สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All” จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2019

คุณกัณณิกา วรคามิน  ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2019

คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมในการบรรยายงาน CAT Network Showcase 2019 ครั้งที่ 10

คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

CAT cyfence ได้รับเกียรติจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย CII ด้วย พ.ร.บ ไซเบอร์