มีการรายงานของนักวิจัยด้านความปลอดภัย Bob Diachenko จาก Comparitech พบฐานข้อมูลผู้ใช้งานแอป ฯ ชื่อดังรั่วไหลสู่สาธารณะ ซึ่งเป็นข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานกว่า 235 ล้านโปรไฟล์จากเครือข่ายโซเชียลต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

  • Instagram – รวม 192,392,954 เรคคอร์ด จากข้อมูล 2 ชุด
  • TikTok – 42,129,799 เรคคอร์ด
  • YouTube – 3,955,892 เรคคอร์ด

หน้าจอจากข้อมูลรั่วไหล (เครดิตภาพ: Comparitech)

โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ถูกเปิดเผย ได้แก่ ชื่อผู้ใช้, ชื่อเต็ม, ข้อมูลติดต่อ, รูปภาพ, สถิติผู้ติดตาม, อายุ, เพศ และรายละเอียดเพิ่มเติมบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ข้อมูลที่ถูกปล่อยลงสาธารณะเช่นนี้ ยังไม่ได้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เพราะบางบัญชีเป็นบัญชีที่ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะอยู่แล้ว

หน้าจอจากข้อมูลรั่วไหล (เครดิตภาพ: Comparitech)

นักวิจัยฯ คาดการณ์ว่าฐานข้อมูลที่รั่วไหลออกมาอาจถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้ในทางที่ผิดได้และยังไม่แน่ใจว่าใครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้บ้าง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไข แต่นักวิจัยฯ ก็คาดหวังว่าจะมีการแก้ไขด้านความปลอดภัยของข้อมูลให้มีความรัดกุมและดียิ่งขึ้นในเร็ว ๆ นี้

สำหรับการรั่วไหลของฐานข้อมูลไม่ใช่เรื่องใหม่ ในทุก ๆ ปีมักจะมีข่าวการรั่วไหลของฐานข้อมูลอยู่เสมอ แต่ที่น่าเป็นกังวลอย่างยิ่งคือ ในบางองค์กรที่ใช้ระบบคลาวด์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ภัยคุกคามชนิดนี้ในอนาคตอาจจะกลายเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดอันดับหนึ่งของระบบคลาวด์ได้

ที่มา: https://www.hackread.com/data-scraping-firm-leaks-instagram-tiktok-youtube-records/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัทประกันภัยรายใหญ่ในประเทศ ถูกโจมตีด้วย Ransomware

2. Google โดนฟ้องอีกครั้ง กรณีติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ iPhone

3. บริษัทท่อส่งน้ำมันรายใหญ่สหรัฐฯ ถูกโจมตี Ransomware

4. ข้อมูลบนคลาวด์ Microsoft Azure Blob รั่วไหลกว่า 63GB

5. พบข้อมูลรั่วไหลจาก Emotet Botnet 4.3 ล้านบัญชี ควรเร่งตรวจสอบ