เคล็ดลับ 10 ข้อ ในการเลือกและใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์

เคล็ดลับ 10 ข้อ ในการเลือกและใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์

ENISA ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ SMEs ถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ควรพิจารณา หากต้องเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์

5 ข้อหลัก Zero Trust ต้องไม่เชื่อและตรวจสอบก่อนเสมอ

5 ข้อหลัก Zero Trust ต้องไม่เชื่อและตรวจสอบก่อนเสมอ

ความปลอดภัยแบบ Zero-Trust เป็นแนวคิดที่ว่า Never trust, Always verify อย่าเชื่ออะไรโดยที่ยังไม่มีการตรวจสอบ ต้องตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบุคคล ระบบ หรืออุปกรณ์

DeepSec 2019 Talk : ข้อมูลด้านเครือข่าย SD-WAN ในปีที่ผ่านมามีอะไรบ้าง

DeepSec 2019 Talk : ข้อมูลด้านเครือข่าย SD-WAN ในปีที่ผ่านมามีอะไรบ้าง

DeepSec 2019 Talk มีโครงการ SD-WAN New Hope ที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเครือข่าย SD-WAN เช่น ความปลอดภัย SD-WAN เป็นอย่างไร

Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัย

Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัย

หน่วยงานความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์สหภาพยุโรป EU มีคำแนะนำสำหรับนายจ้างและพนักงาน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อต้อง WFH

Firewall กับ 6 ฟีเจอร์พื้นฐานที่อุปกรณ์ทุกตัวจำเป็นต้องมี

Firewall กับ 6 ฟีเจอร์พื้นฐานที่อุปกรณ์ทุกตัวจำเป็นต้องมี

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของอุปกรณ์ Firewall ที่จำเป็นต้องมี และความสามารถหลักที่ใช้ในการป้องกันนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อนำไปเลือกซื้อ เลือกใช้ให้กับองค์กรของคุณ

9 ขั้นตอนการเลือกซื้ออุปกรณ์ Firewall

9 ขั้นตอนการเลือกซื้ออุปกรณ์ Firewall

การเลือกซื้ออุปกรณ์ Network Security จึงต้องพิจารณาความสำคัญหลัก ๆ 9 ข้อที่จะช่วยให้ผู้ที่สนใจที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น