วิธีปิดการแสดงผล Follow info ของแอปพลิเคชัน LINE

วิธีปิดการแสดงผล Follow info ของแอปพลิเคชัน LINE

LINE อัปเดตเวอร์ชันใหม่ มี Featured Follow info ที่หลายคนคิดว่าเป็นการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนตัว มาดูวิธีปิด Function นี้ เพื่อปิดการแสดงผลว่าตามใครและใครตาม