แพร่ข่าวลวงให้ลามทุ่ง ด้วย Fake news bots

แพร่ข่าวลวงให้ลามทุ่ง ด้วย Fake news bots

“คนแชร์เยอะ ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องจริง” กรอบความคิดที่ต้องมีในยุคข่าวปลอมความเร็วสูงจาก Fake News Bots เครื่องมือกระจายข่าวปลอมแบบไร้หัวใจและสำนึก เราจะแยกแยะได้แค่ไหน จะป้องกันตัวเองและคนใกล้ชิดได้อย่างไร