กัณณิกา วรคามิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “ภัยร้ายผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ควรป้องกันเยาวชนอย่างไร”

กัณณิกา วรคามิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “ภัยร้ายผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ควรป้องกันเยาวชนอย่างไร”

ในงานแถลงข่าวการลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมจัดทำโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” หรือ CSR campus ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยความร่วมมือจาก 4 องค์กรชั้นนำ

ท่าอากาศยานไทย สร้างความพร้อมรองรับทุกการตรวจสอบระบบไอที ด้วยบริการ Secure Log Management

ท่าอากาศยานไทย สร้างความพร้อมรองรับทุกการตรวจสอบระบบไอที ด้วยบริการ Secure Log Management

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หน่วยงานระดับชาติที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการท่าอากาศยานในประเทศไทย จำนวน 6 แห่ง

กรมศุลกากรใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1,212 จุด ทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กรมศุลกากรใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1,212 จุด ทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์ CCTV กรมศุลกากร นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ CCTV

ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ได้รับมาตรฐาน ISO 27001

ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ได้รับมาตรฐาน ISO 27001

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 27001 แห่งแรกในประเทศไทยสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ของ CAT ณ อาคารศูนย์บริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 โดยมี นายแพทย์พูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) เป็นผู้ลงนามฝ่ายโรงพยาบาลฯ และ นายสัญญา นาคทอง (ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก) เป็นผู้ลงนามฝ่าย กสท

“CAT Cyfence จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

“CAT Cyfence จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร CAT Cyfence ได้ร่วมกับกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อ “The Changing Security Landscape 2009” โดย ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับความไว้วางใจ บริการด้านซีเคียวริตี้จาก CAT

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับความไว้วางใจ บริการด้านซีเคียวริตี้จาก CAT

“สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเทียบเท่ากรม โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร คอยสนับสนุนในเรื่องของการออกพระราชบัญญัติ และกฎหมายต่างๆ

CAT cyfence จัดสัมมนา “Empowering GIN with e-Government Services”

CAT cyfence จัดสัมมนา “Empowering GIN with e-Government Services”

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นจะสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) โดยมุ่งผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งวงการอินเทอร์เน็ตในงาน Thailand Internet Expo 2009 ความหวังตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืน

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งวงการอินเทอร์เน็ตในงาน Thailand Internet Expo 2009 ความหวังตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืน

(30 มกราคม 2552, กรุงเทพมหานคร) นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า “ งาน ไทยแลนด์ อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์โป 2009 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชียครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญต่อการก้าวย่างต่อไปในอุตสาหกรรมสารสนเทศ และการสื่อสารของไทยในตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

CAT ผนึกกำลังตำรวจภูธร วางระบบตู้สายตรวจอัจฉริยะเปิดเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

CAT ผนึกกำลังตำรวจภูธร วางระบบตู้สายตรวจอัจฉริยะเปิดเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

CAT จับมือตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ ขอมีส่วนร่วมดูแลความมั่นคงของชาติ จัดเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ลงเต็มพื้นที่สำคัญๆ หวังผลความปลอดภัยคนเมืองตลอด 24 ชั่วโมง