CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2014

CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2014

CAT cyfence ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบไอที หน่วยงานภายใต้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom ขอเชิญนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันสืบสวนแกะรอยแห่งโลกไอที CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2014 (C4: 2014) ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

CAT cyfence Training พัฒนาบุคลากร สอดรับมาตรฐานสากลและกฎหมาย ICT ของไทย

CAT cyfence Training พัฒนาบุคลากร สอดรับมาตรฐานสากลและกฎหมาย ICT ของไทย

ในโลกของสื่อใหม่ ที่การสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉับไว พร้อมๆไปกับการเพิ่มขึ้นของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งฉ้อโกง บิดเบือนข้อมูลแพร่ภาพหรือตัดต่อภาพอนาจาร กระทั่งเชิง “วาทกรรม” ทําให้ประเทศไทยประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC)

CAT cyfence ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบไอที ได้รับเกียรติจาก พันเอกชาญชัย รุจิณรงค์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) โดยมี คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ

CAT cyfence ร่วมงาน “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014”

CAT cyfence ร่วมงาน “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014”

CAT cyfence ร่วมออกบูธนำเสนอบริการ Managed Security Service (MSS) ซึ่งเป็นบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ในลักษณะดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศตลอด 24 ชั่วโมง ในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014”

CAT cyfence ร่วมงาน Believe Thailand 2015 Smart Country Technology

CAT cyfence ร่วมงาน Believe Thailand 2015 Smart Country Technology

เมื่อวันที่ 23เมษายน ที่ผ่านมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อพัฒนาสังคมจัดงานสัมมนาวิชาการ “Believe Thailand 2015 Smart Country Technology ” ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

CAT cyfence ร่วมงานสัมมนา Blognone Quest for Modern Security

CAT cyfence ร่วมงานสัมมนา Blognone Quest for Modern Security

CAT cyfence ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจ“Blognone Quest for Modern Security” ณ โรงแรมบางกอก ชฎา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา งานดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจ

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมศูนย์ ปฏิบัติการ SOC

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมศูนย์ ปฏิบัติการ SOC

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดร.สุรชัย ศรีสารคาม และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รูปแบบภัยคุกคามทางสารสนเทศในปี 2014

รูปแบบภัยคุกคามทางสารสนเทศในปี 2014

ซึ่งแนวโน้มของภัยคุกคามทางสารสนเทศ ในปี 2014 ก็คงหนีไม่พ้น เรื่องที่กำลังฮอตฮิต อย่างเช่น การโจมตีรูปแบบ APT (Advanced Persistent Threat) ที่ผู้ใช้ องค์กรต้องเตรียมการรับมือ รวมถึง BYOD ที่มีส่วนเข้ามาในองค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยถ้าจะแยกวิเคราะห์ในแต่ละส่วนของแนวโน้มของ Trend ในปี 2014 นั้น สามารถแบ่งแยกคร่าวๆ ออกมาได้ดังนี้

CAT cyfence ร่วมมือ สอ.กสท. จัดศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและระบบสำรองคอมพิวเตอร์

CAT cyfence ร่วมมือ สอ.กสท. จัดศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและระบบสำรองคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กสท.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการจัดทำศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและระบบสำรองคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery Site: DR-Site) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า กสท แจ้งวัฒนะ