ต้องการคำปรึกษาด้าน IT Security

เราช่วยหน่วยงานหรือองค์กรในการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย IT อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา
All@Secure

All@Secure

เป็นอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT แบบครบวงจร โดยเป็นการนำอุปกรณ์ UTM (Unified Threat Management) มาติดตั้งไว้ที่องค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้งาน Internet มีความปลอดภัยมากขึ้น

IT Professional Training

ก้าวสู่มิติใหม่ในการบริหารจัดการ IT อย่างมืออาชีพด้วย หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (ISMS) และการบริหารความต่อเนื่องในสถานการณ์วิกฤต (BCMS)

Managed Security Service

Managed Security Service (MSS) เป็นบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ในลักษณะดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ