ต้องการคำปรึกษาด้าน IT Security

เราช่วยหน่วยงานหรือองค์กรในการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย IT อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

[email protected]

เป็นอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT แบบครบวงจร โดยเป็นการนำอุปกรณ์ UTM (Unified Threat Management) มาติดตั้งไว้ที่องค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้งาน Internet มีความปลอดภัยมากขึ้น

IT Professional Training

ส่งไม้ต่อ บุคลากรศักยภาพให้คุณ ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (ISMS) และการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจในสถานการณ์วิกฤต (BCMS) หลักสูตรที่เปลี่ยนบุคลากรของคุณให้เป็นมืออาชีพในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT

Managed Security Service

Managed Security Service (MSS) เป็นบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ในลักษณะดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ